Home

Adopteer een oma

Waar
Sakila, Tanzania.

Waarom
Ouderen vormen vaak een vergeten groep. Veel ouderen die niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen, kunnen geen beroep doen op de hulp van familieleden, omdat die voor werk naar de grote stad of naar het buitenland zijn vertrokken. Talloze ouderen in Tanzania leven een arm en geïsoleerd bestaan. Als zij ook nog de zorg dragen voor kleinkinderen die hun ouders hebben verloren, is dat een extra zware belasting.

Doel van het project
Het verbeteren van de levensomstandigheden van ouderen in Tanzania door het bieden van materiële hulp en medische zorg. Ook wordt het sociaal isolement doorbroken door de ouderen regelmatig te bezoeken en door bijeenkomsten en activiteiten te organiseren.

Doelgroep
De doelgroep zijn ouderen van 55 jaar en ouder die niet in staat zijn in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Een granny ondersteunen kost 25 euro per maand.

Klik hier en adopteer een granny!

Connect

Social Network